Café Čítárna


O víkendu ve dnech 12. a 13. března 2016 proběhl workshop Čítárna u nás v ateliéru D na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Workshop byl otevřený všem studentům architektury a designu bez rozdílů fakult nebo školy. O účast byl velký zájem a kapacita byla naplněna už 11 minut po spuštění registrace.
Celkem se účastnilo 63 lidí v 24 týmech ze škol ČVUT FSv, ČVUT FA, TUL FUA Liberec a VUT FAST Brno.
Workshop trval 36 hodin a zadáním bylo zpracování ideového návrhu na adaptaci prostoru Čítárny na kavárnu.

Výsledky prací hodnotila odborná porota ve složení:

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
proděkanka pro obor A+S ČVUT FSv

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.
odborný konzultant A+S ČVUT FSv

Ing. arch. Jakub Zoula
interiérista, odborný konzultant A+S ČVUT FSv

Ing. arch. Patrik Tichý
Ústav interiéru a výstavnictví ČVUT FA

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
odborný asisent na Ústavu architektury FAST VUT

Ing. arch. Eva Bradáčová
interiéristka, návrh kaváren Anonymous, absolventka TUL FUA

MgA. Rudolf Samohejl
interiérista, sochař, umělec, abslovent UMPRUM

Porota ocenila celkem 6 prací:

Vítězem workshopu se stala dvojice studentů Michal Bílek a Jakub Daniel (FA)
Na místě druhém se umístila dvojice Marek Novák a Kristina Fadejeva (FSv)
Třetí místo obsadili, Sarah Rechtigová, Dora Talacková, Jan Rajtmajer a David Černík (FSv)

Zvláštní ocenění udělila porota:

Dominiku Váchovi za koncept prostoru (FA)
Anně Křížové a Julii Kopecké za ,,skluzavici” (FA)
Pavlovi Hanišovi za vizualizace a odevzdanou práci (FSv)

Již v této době můžete navštívit kavárnu v Čítárně ve všedních dnech od 9.00 do 17.00 hodin.

Workshop vznikl z iniciativy studentského klubu AS + za podpory katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.