Jaroslav Zima


 Ve středu 12.4. nás svou přednáškou uvedl do urbanistického vývoje Prahy významný architekt a urbanista Jaroslav Zima, který se svým studiem D3A výrazně ovlivnil a stále ovlivňuje převážně zastavování Prahy, ale i Plzně nebo Kladna.


Mezi nejvýznamnější patří realizace Nového Smíchova nebo třeba rozlehlá stavba na ruském letišti Pulkovo. Díky tomu jsme měli příležitost nahlédnout jak do urbanistických řešení jednotlivých částí Prahy, tak Prahy jako celku i s nejbližším okolím. Architekt Zima nám předal několik užitečných rad k navrhování, kdy mezi hlavní patří sledovat při navrhování měřítko okolní zástavby. Vyjádřil se také k plánovaným výstavbám v Praze, například k velmi diskutovanému návrhu okolí Masarykova nádraží ze studia Zahy Hadid a představil nám také studii stanice metra D Nádraží Krč, kterou navrhlo jeho studio D3A.


Přednáška se tedy lehce odklonila od tématu Co je architektura, čímž však neztratila na kvalitě ani významu.